Centre Artesà

Localització: Actual carrer del Centre núm. 31-33.

Data construcció: 1919, per Antoni Pascual Carretero -arquitecte municipal-.

Ús: Antic centre d’oligarquies locals. Lloc de mítings i festivals benèfics. Al novembre de 1936 es va fer l’acte en memòria d’en Durruti. Creu Roja, ajuda a Madrid i Euskadi. Homenatge a l’URSS.

Descripció: Edifici aïllat format per tres volums diferenciats. Enfront de l’entrada principal, pel carrer del Centre, el cos central d’una sola planta de gran alçària; a la banda esquerra –nord- s’estén horitzontalment el contenidor de sala i escenari; a la banda dreta –sud- es troba adossat un volum format per tres cossos diferenciats amb façana-testera a una terrassa-mirador, donant a un pla pavimentat (pista de ball).

El teatre va ser col·lectivitzat per a la celebració de festivals benèfics, assemblees i actes polítics.

Comments are closed.