Colònia Americana

Localització: A l’Albufera, prop de la Telegrafia sense fils.

Descripció:La Colònia Americana estava ubicada entre la carretera Fonda i el Canal de la Dreta, a l’espai on actualment passa la carretera de la platja davant el tanatori municipal. Era propietat de Francisco Viñuela, un veí de Barcelona que havia tornat d’Amèrica del Sud a la dècada dels vint i es va decidir a construir una agrupació d’habitatges, per a famílies obreres que acudien a la nostra població. Iniciat a la dècada de 1930. Es realitzaren en un terreny no edificable, sense desaigües. Al 1941, es declaraven les barraques zona insalubre. En aquest moment, Manuela Pérez, la muller del propietari mort a la presó de la Model, vivia ala Colònia ostentant un negoci de comestibles, de les que es suposa que molts productes que ven procedeixen de robatoris per part de la gent que vivia a la Colònia, principalment dones. Al 1942 les autoritats franquistes van desallotjar i enderrocar aquest conjunt d’habitatges.

Comments are closed.