Estació

Ús: Col·lectivització transport MZA.

Descripció: Al Prat es col·lectivitza l’estació en un comitè de la MZA. Els problemes principals que tindran serà el de la sortida de béns i productes. El setembre de 1936 seria decomissat una gàbia de dos pisos amb 258 béns amb destinació Sagrera. El març del 37 el consell diu que molts industrials desatenen les quantitats i la sortida de certs productes i que la primera vegada multarien amb 500 ptes i la segona amb 1000 ptes. Aquell mateix mes hi han 21 persones en plantilla. El 13 de març de 1937 el delegat de MZA es queixa al consistori pratenc de que l’estació està “invadida a todas horas por chicos de todas edades que la han convertido en campo de futbol”. Després de la Guerra Civil, el personal ferroviari va ser depurat pel règim franquista.

Comments are closed.