Impremta

Localització: Carrer Jaume Casanovas núm. 22.

Descripció: Al mes de novembre de 1936, la Generalitat edita una circular, encarregada a la comissaria general de premsa de Catalunya, demanant les publicacions periòdiques que es realitzaven en tots els municipis de Catalunya. Del Prat tan sols se’n va extreure una, Nueva Vida. El director del setmanari era Demetrio Beriain, domiciliat al carrer Casanovas, núm. 60, però la redacció era efectuada al núm. 22 del mateix carrer. La tendència ben explícita: antifeixista.

Comments are closed.