Incautacions per refugiats

Localització: Cal Casugas.

Descripció: Al gener de 1937 s’aprovava l’acta d’incautació de cal Casugas propietat de Francesc Balcells. Mitjançant un decret de la Generalitat de Catalunya s’acceptava al 2 d’octubre de 1937 l’oferiment de dedicar la Torre Balcells a escola primària depenent de la Generalitat. El voltant d’aquesta torre residencial també coneguda com Cal Casugas, des de l’inici de la guerra hagué una persona atenent els jardins i camps annexes necessiten un equip elèctric amb motor i bombes per facilités l’aigua per regar. Posteriorment, es creava un càrrec de capatàs conserge de la dependència municipal de Can Casugas per al seu manteniment. Es farien colònies d’estiu pels nens refugiats dependents del ministeri instrucció pública.

L’ofensiva de l’Ebre i l’arribada dels franquistes al mediterrani porten a centenars de refugiats de les terres de l’Ebre. Entre els refugiats es donaran casos de sarna i tifus. La població pratenca al 36 era de 6.511 persones i a finals 38 sobrepassaven els 13.500.

Comments are closed.