Mercat

Localització: Plaça de la Vila núm. 17.

Edifici: De 1921 per l’arquitecte municipal Antoni Bartra Boada. Edifici format per tres naus entre mitgeres, cobertes amb encavallades de fusta, articulades al voltant d’un element de planta octogonal irregular, cobert amb estructura metàl·lica. A més d’un cos afegit de serveis a sud. La nau amb façana a la plaça de l’Ajuntament presenta composició simètrica amb quatre pilastres rematades amb cornisa i obertures verticals. Porta central i dues finestres rectangulars de grans dimensions. Tres conjunts de finestres lligades, rematades amb llinda horitzontal escalada, formen les obertures de la part superior de la façana.

Descripció: L’ampliació de la nau fins al carrer Centre es va panificar i acabar l’any 37 en plena Guerra Civil. A finals del mes de novembre de 1936 es van incautar de les taules i la indústria de la cooperativa de carns per la comissió abastiments, d’acord amb decret sobre expropiació bens persones individuals o jurídiques no afectes al règim. Però,la Generalitat ho atura en haver-se decidit els propietaris fer-se cooperativa.

Comments are closed.